ARSTEAMapp

AvrupaKültür Mirasında Artırılmış Gerçekliği Kullanarak Bilimsel Mesleklerin Teşvik Edilmesi

ARSTEAMapp, 12-16 yaş grubunda STEAM disiplinlerinin öğretimini geliştirmenin zorluklarını ele alarak, bu disiplinler arasında eğitim bağlamıyla anlamlı ve uygulanabilir bir şekilde bağlantı kurmanın yenilikçi bir yolunu tasarlamaktadır.

© 2022 ARSTEAMapp  |  All rights reserved | Designed by Elena M. Hreciuc
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started