Hakkında

Avrupa Kültür Mirasında Artırılmış Gerçekliği Kullanarak Bilimsel Mesleklerin Teşvik Edilmesi

ARSTEAMapp, 12-16 yaş grubunda STEAM disiplinlerinin öğretimini geliştirmenin zorluklarını ele alarak, bu disiplinler arasında eğitim bağlamıyla anlamlı ve uygulanabilir bir şekilde bağlantı kurmanın yenilikçi bir yolunu tasarlamaktadır.

Öncelikler ve Konular

OKUL EĞİTİMİ: Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) ve STEAM yaklaşımına olan ilgi ve mükemmelliğin teşvik edilmesi

Ek öncelikler:

YATAY: Dijital hazırlık, dayanıklılık ve kapasitenin geliştirilmesi yoluyla dijital dönüşümün ele alınması

OKUL EĞİTİMİ: Öğretmenlerin, okul liderlerinin ve diğer öğretim mesleklerinin desteklenmesi

Amaçlar:

ARSTEAMapp, 12-16 yaş grubunda STEAM disiplinlerinin öğretimini geliştirmenin zorluklarını ele alarak, bu disiplinler arasında eğitim bağlamıyla anlamlı ve uygulanabilir bir şekilde bağlantı kurmanın yenilikçi bir yolunu tasarlamaktadır.

İlgili Avrupa kültürel mirasının (örneğin heykel ve binalar) analizi yoluyla STEAM disiplinleri arasındaki bağlantıları açıkça yansıtmak için kullanılabilecek bir artırılmış gerçeklik (AR) eğitim uygulamasının (bundan sonra AR-STEAMapp olarak anılacaktır) geliştirilmesini hedeflemektedir.

. Amaçlanan uygulamaya bir örnek olarak, öğrenciler tablet veya akıllı telefon kullanarak bir katedralin cephesini tarayacaktır; daha sonra, sanal bir tur aracılığıyla, öğrenciler STEAM disiplinleri içeriği arasında açık bağlantılar kurarken fen (kullanılan kaya türü), teknoloji (yapımında kullanılan araçlar), mühendislik (tasarımındaki başarılar ve başarısızlıklar), matematik (yapı) ve sanat (katedralin tasarlandığı ve inşa edildiği tarihsel bağlam; katedralin sosyal ve kültürel önemi) ile ilgili yönleri öğreneceklerdir.

Dolayısıyla bu proje, bir AR eğitim uygulaması ve kapsamlı bir kılavuz aracılığıyla ortaokul öğretmenlerinin STEAM yaklaşımını hayata geçirmelerine rehberlik edecek pedagojik bir çerçeve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Özel amaçlar:

(1) Avrupa kültürel mirasının sembolik binaları ile STEAM disiplinlerinin tasarım ve inşasına katkısı arasında STEAM'e dayalı AR'nin geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla açık bir bağlantı kurarak STEM yaklaşımının benimsenmesini sağlamak.

(2) Yapılandırmacı temelli bir pedagojik modelin geliştirilmesi sayesinde öğretmenlerin AR kaynakları aracılığıyla STEAM yaklaşımını hayata geçirmelerini kolaylaştırmak.

Böylece, oluşturulan araçların pedagojik tasarımı, katılımcı ortakların (Türkiye, Romanya, Portekiz ve İspanya) farklı eğitim müfredatına uygun olarak yapılacaktır.

© 2022 ARSTEAMapp  |  All rights reserved | Designed by Elena M. Hreciuc
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started