ARSTEAMapp

Promovarea Vocațiilor Științifice prin Realitatea Augmentată folosind Patrimoniul Cultural European

ARSTEAMapp abordează provocările legate de îmbunătățirea predării disciplinelor STEAM la grupa de vârstă 12-16 ani, proiectând o modalitate inovatoare de a stabili conexiuni între aceste discipline într-un mod semnificativ și viabil cu contextul educațional.

© 2022 ARSTEAMapp  |  All rights reserved | Designed by Elena M. Hreciuc
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started